សហគមន៍​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង​មែលប៊ិន​អបអរ​ខួប​៤០​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​តាំង​ទីលំនៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​មែលប៊ិន​បាន​នាំគ្នា​ចូល​រួម​អប​អរ​បង្ហាញ​នូវ​ស្នាដៃ, ប្បធម៌ និង​សិល្បៈ​ប្រពៃណី​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​ខួប​៤០​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​តាំង​ទីលំនៅ​របស់​ពលរដ្ឋ ​ខ្មែរ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ធំ​នៅ​ក្នុង​ទឹក​ដី​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី។