ប្រធានក្រុមសនិ្តសុខ (០៣ នាក់)

Company

Hongkong Land (Premium Investments) Limited

  

type

Private Limited Company

Industry

Property Management

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Security/Driver

Hiring

3

Industry

Property Management

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English--
Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-08-2016

Closing Date

Aug-17-2016
  - គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃទៅលើ សន្តិសុខ អនាម័យ និងសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យក្នុងអគារ
- គ្រប់គ្រងបន្ទប់បញ្ជាសុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យ
- ប្រតិបតិ្ត និងគ្រប់គ្រងលើស្ថានការណ៍បន្ទាន់ណាមួយ
- ចូលរួមរៀបចំថវិកាប្រចាំឆ្នាំ
- ដោះស្រាយនូវការសើ្នសុំ ឬការទាមទាររបស់អតិថិជន
- វាយតំលៃការងាររបស់សនិ្តសុខអគារទៅតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុន
- អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់ប្រធានផែ្នក
- ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំក្នុងអគារ បន្ទប់ទឹក ផ្លូវដើរ និងអំពូលភ្លើងជាដើម
  - មានបទពិសោធន៍ការងារ២ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមសនិ្តសុខ
- មានភាពអត់ធ្មត់និងការងារ
- មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- អាចនិយាយនឹងសរសេរភាសាខែ្មរ និងអង់គ្លេសបាន
- អាចបំពេញការងារតាមវេនផ្លាស់ប្តូរ

We provide fair selection process and we offer attractive benefits.
HOW TO APPLY:
Interested applicants should submit with CV and cover letter to the address/email below:
Address:Hongkong Land (Premium Investments) Limited
: A-B One building, No. 1A &1B, street 102, Phnom Penh, Cambodia
website: www.hkland.com
Phone: +855 23-992-063
Email: [email protected]
Deadline: Friday, 08 September, 2016 before 17:00

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

+855 23-992-063

Email

[email protected]

Website

http://www.hkland.com

Address

A-B One building, No. 1A &1B, street 102, Phnom Penh, Cambodia