ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​

6 Videos


ភ្លេចបើកៗ តារាឯកស្រីក្នុងរឿង «បេះដូងពីរដើម្បីអូន» (Song Huajai Nee Puea Tur) ដែលទស្សនិកជនស្គាល់ថា ជាអ្នកនាង មីន ឆាលីដា (Mint Chalida) ទើបតែបានឆ្លងខួបកំណើតចូលវ័យ ២៣ ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​
សម្រាប់ពិធីដ៏ពិសេសនេះ វត្តមានម្ចាស់បេះដូងរបស់អ្នកនាងគឺលោក ភូផា ក៏មិនភ្លេចបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជូនជាកាដូចំពោះមិត្តស្រី ដោយលោកបានលើកនំខួបកំណើតដែលមានរូបរាងគួរឱ្យចង់ទទួលទានដើម្បីឱ្យអ្នកនាង មីន ឆាលីដា ផ្លុំឆ្លងខួប។

ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​

ទោះជាមិនបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតបែបគគ្រឹងគគ្រែង តែជាការជួបជុំដ៏កកក្តៅ និង ពោរពេញដោយស្នាមញញឹមពេញបេះដូង និង ការចូលរួមពីមិត្តភក្តិសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធ។

ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​

អ្វីដែលពិសេសបំផុត គឺម្ចាស់បេះដូងរបស់អ្នកនាង មីន ឆាលីដា ជាអ្នកលើកនំខួបកំណើតជូននាងដោយផ្ទាស់ដៃ ដោយរាល់ថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់សង្សារ គឺតែងតែឆ្លៀតពេលមកកំដ និង ផ្តល់ភាពស្និទ្ធស្នាលជានិច្ច៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​ទិដ្ឋភាព​ខួបកំណើត មីន ឆា​លីដា ចូល​វ័យ ២៣ ឆ្នាំ​