រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

6 Videos


កាលពីពេលថ្មីៗនេះ រូបថត ៨ សន្លឹកដែលបង្ហាញពីការប្រតាយប្រតប់គ្នារវាងតារាហូលីវូដ ល្បីឈ្មោះ Lindsay Lohan និង គូដណ្តឹងដែលជាមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេង Egor Tarabasov បានឡើងលើទំព័រមុខសារព័ត៌មាន ។

រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

ប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថា តារាស្រីរូបនេះមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីបានអានសារក្នុង ទូរស័ព្ទលោក Egor ទើបបណ្តាលឲ្យការប្រតាយប្រតប់បែបនេះ ដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើង នៅឆ្នេរ Rakkan កោះ Mykonos ។

រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

គេបានដឹងថា អ្នកទាំងពីរដូចជាមិនអីទេពេលដំបូង តែក្រោយពីនាង Lohan មើលទូរស័ព្ទលោក Egor រួច នាងស្រាប់តែខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំង និង ថែមទាំងមិនឲ្យទូរស័ព្ទលោក Egor វិញទៀត ទើបលោក Egor ប្រតាយប្រតប់នឹងនាង ដើម្បីយកទូរស័ព្ទវិញ ។

រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​

គួរបញ្ជាក់ដែរថា នាង Lohan បានប្រកាសផ្តាច់ពាក្យពីគូដណ្តឹងភ្លាមៗ ក្រោយពីរកឃើញថា គូដណ្តឹងនាងលួចទៅរកស្រីខូចដាច់មួយយប់ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​រូបថត​ប្រតាយប្រតប់​គ្នា​រវាង Linhsay Lohan និង អតីត​គូ​ដណ្តឹងបែកធ្លាយ​ពេញ​អ៊ី​ន​ធឺរ​ណេ​ត​