យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

6 Videos


ដើម្បីបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន អមដំណើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួន ព្រមទាំងមន្ត្រីអាជ្ញាធរស្រុកកោះធំ បានចុះធ្វើយុទ្ធនាការបិទស្លាកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើយានជំនិះរបស់សិស្សានុសិស្សនៅតាមបណ្តាសាលារៀន តាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ និង ទីសាធារណៈនានា ទូទាំងស្រុកកោះធំ ក្នុងខេត្តកណ្តាល ។

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

កង់ ម៉ូតូ រ៉ឺម៉កសណ្តោង និង គោយន្តកែឆ្នៃ សរុបប្រមាណ ជិត២០.០០០ គ្រឿង នៅក្នុងស្រុកកោះធំ ត្រូវបានបិត ដោយស្លាកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ទាំងនេះ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ការការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋ បើកបរពេលយប់ ។

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

ការចុះយុទ្ធនាការបិតស្លាកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នោះ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានផ្តាំផ្ញើរដល់ក្មួយៗ សិស្សានុសិស្ស និងបងប្អូន ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ឲ្យចេះថែរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ជាពិសេស ពេលបើកបរ ត្រូវមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ច ៕

ចំណូល

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…

យុទ្ធនាការបិទស្លាក​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍ ចំណាំងផ្លាត​ពន្លឺ​ពេលយប់ លើ​យានជំនិះ…