ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

កោះ​រុង​បាន​ក្លាយ​ជា​កោះ​ឋានសួគ៌​ដែល​អ្នក​ទេសចរ​ខ្មែរ​និង​បរទេស​ប្រាថ្នា​ចង់​ទៅ​សម្រាក​លំហែ​កាយ​ជា​លក្ខណៈ​គូស្នេហ៍​ឬ​ក្រុម​គ្រួសារ។

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ចំពោះ​​ទិដ្ឋភាព​និង​បរិយាកាស​នា​ពេល​ព្រលឹម​តាម​ឆ្នេរ​កោះរុង ពិត​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ស្រាយ ព្រោះ​សុទ្ធ​តែ​ដើម​ឈើ​​​ដុះ​ត្រឈឹងត្រឈៃ​ជិត​ឆ្នេរ អម​ដោយ​សំឡេង​សត្វ​យំ ផ្ទះ​ខ្ពស់​លើ​ចុង​ឈើ និង​ទឹក​សមុទ្រ​​​​​​ខៀវ​ស្រងាត់​បោក​ប៉ះ​​ផ្ទាំង​ថ្ម​ឮ​សូរ​ប្រាវៗ។ បើ​​បាន​​ទៅ​សម្រាក​លំហែកាយ​នៅ​កោះ​រុង កុំ​ភ្លេច​ដើរ​ត្រេច​ចរ​ពេល​ព្រលឹម អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អារម្ភណ៍​ប្លែក​មិន​ធ្លាប់​មាន​លើ​ឆ្នេរ​សមុទ្រ​ផ្សេងៗ៕

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

ទិដ្ឋភាព​​​ព្រឹក​ព្រលឹម​នៅ​កោះ​ឋានសួគ៌​ខ្មែរ ស្រស់​ស្រាយ​រក​ថ្លែង​មិន​ត្រូវ

 

អត្ថបទ៖ ប៉ែត ផាន់និត

រូបថត​៖ ទូរសព្ទ​ដៃ