អស់​ទាស់! ភ្ជាប់​គម្រោង XG 6 ថ្មី បាន​អ៊ីនធឺណិត​ 8000MB ទូរសព្ទ និង​ផ្ញើ​សារ​ម៉ា​ស្រឡាញ់

ថ្មីៗ​នេះ Cellcard បាន​ចេញ​គម្រោង XG 6 ថ្មី ដោយ​ផ្តល់​ជូន​កាន់​តែ​ច្រើន កាន់​តែ​អស្ចារ្យ​ជាង​មុន គឺ​ទទួល​បាន​អ៊ីនធឺណិត​រហូត​ដល់​ទៅ 8000 MB រី​ឯ​ទូរសព្ទ និង​ផ្ញើ​សារ​ឥត​កំណត់។ អតិថិជន​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​គម្រោង​នេះ ចំណាយ​ត្រឹម​តែ ៦ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង ១ ខែ។
ពិសេស​យ៉ាង​នេះ នៅ​ចាំ​អី​ទៀត! ភ្ជាប់​គម្រោង XG 6 ឥឡូវ​នេះ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចុច #8282#60#

 

 

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ចូល​វិបសាយ www.cellcard.com.kh/en/prepaid-plans/xg ៕

 

អស់​ទាស់! ភ្ជាប់​គម្រោង XG 6 ថ្មី បាន​អ៊ីនធឺណិត​ 8000MB ទូរសព្ទ និង​ផ្ញើ​សារ​ម៉ា​ស្រឡាញ់