រឿង​សប្បាយ​ មក​ដល់​ទៀត​ហើយ! ពេល​តារា​ចម្រៀង Original Song ពីរ​ដួង​ជួប​គ្នា

តារា​ចម្រៀង Original Song ពីរ​នាក់ គឺ​ម្ចាស់​បទ “នឹក​អូន​បាន​ត្រឹម​ស្រមៃ” និង​អាឡិច ម្ចាស់​បទ “មនុស្ស​ដូច​គ្នា” បាន​មក​ជួប​គ្នាក្នុង​កម្មវិធី​ “ម៉ាអេម” សប្ដាហ៍​កន្លង​ទៅ ជា​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​បើក​វេទិកា​កូរ និង​ប្រជែង​គ្នា​លើ​បទ​ចម្រៀង​សម័យ​ដើម។

 

រឿង​សប្បាយ​ មក​ដល់​ទៀត​ហើយ! ពេល​តារា​ចម្រៀង Original Song ពីរ​ដួង​ជួប​គ្នា

 

ទិដ្ឋភាព​នោះ មាន​ក្នុង​វគ្គ​ទី​៣នៃ​កម្មវិធី​ដែល​ហៅ​ថា វគ្គ “Hot Question” ។ តោះ ចាំ​អង្កាល់​ទៀត…!!!

វគ្គ​ទី​១

 

 

វគ្គ​ទី​២

 

 

វគ្គ​ទី​៣