ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair កំពុង​លក់​សំបុត្រ​យន្តហោះ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​ភ្នំពេញ-ហុងកុង ចាប់​ពី ២៤៩ ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ។ តម្លៃ​ដ៏​កម្រ​មាន​នេះ គឺ​សម្រាប់​ការ​ទិញ​ក្នុង​ខែ​សីហា នេះ​ប៉ុណ្ណោះ រាល់​ជើង​ហោះ​ហើរ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន ជប៉ុន និង​កូរ៉េ ។

 

Dragonair និង Cathay Pacific ជា​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​លំដាប់​ផ្កាយ​៥ មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង និង​មាន​ជើង​ហោះ​ហើរ​ជាង ១៩០ ទៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​ផ្សេងៗ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក។

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

 

កម្មវិធី Promotion នេះ​ជា​ឱកាស​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ដើរ​កម្សាន្ត ឬ​មាន​បំណង​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​បរទេស អាច​សន្សំ​លុយ​បាន​ច្រើន។ បើ​អ្នក​មាន​គម្រោង​ច្បាស់​លាស់​ហើយ ការ​ទិញ​សំបុត្រ​យន្តហោះ​ទុក​មុន​ចាប់​ពី​ពេល​នេះ ច្បាស់​ជា​ចំណេញ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន។

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​តារាង​តម្លៃ​សំបុត្រ​យន្ត​ហោះ​របស់​ Dragonair (ទាំង​ទៅ ទាំង​មក) ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ទាក់​ទាញ៖

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

ប្រញាប់​ឡើង! តម្លៃ​សំបុត្រ​យន្តហោះ​ខាង​លើ​នេះ​សម្រាប់​តែ​ការ​ទិញ​តាម Online ចាប់​ពី​ពេល​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី៣១ សីហា ២០១៦ ប៉ុណ្ណោះ។ ទិញ​សំបុត្រ​កាន់​តែ​ឆាប់​រហ័ស នឹង​ទទួល​បាន​កន្លែង​អង្គុយ​កាន់​តែ​ល្អ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កម្មវិធី Promotion ពិសេស​សម្រាប់​ខែ​សីហា នេះ សូម​ទូរសព្ទ​ទៅ​លេខ 023 42 43 00 ឬ​ចូល​វិបសាយ៖ www.dragonair.com/kh ៕

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

ធ្វើ​ដំណើរ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ Dragonair ទៅ​ហុងកុង តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ២៤៩​ដុល្លារ

 

អត្ថបទ៖ លីដា