គ្រឹះ​ស្ថានអង្គរ​នឹង​​សម្រួល​តម្លៃ​ប័ណ្ណ​ទស្សនា​រមណីយ​ដ្ឋាន​អង្គ​រឲ្យ​​ទេស​ទេសចរ​អន្តរជាតិអាច​ទទួល​យក​

គ្រឹះស្ថានអង្គរ នឹងធ្វើការកែសម្រួលតម្លៃប័ណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេស ដែលនឹងចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា២០១៧ តទៅដែលក្នុងនោះ ប្រភេទប័ណ្ណទស្សនា១ថ្ងៃ ដែលបច្ចុប្បន្ន មានតម្លៃ២០ដុល្លារអាម៉េរិក នឹងឡើងដល់៣៧ដុល្លារ ប័ណ្ណទស្សនារយៈពេល៣ថ្ងៃនឹងឡើងពី៤០ទៅ៦២ដុល្លារ ដោយមានសពុលភាព១០ថ្ងៃ និង ប័ណ្ណទស្សនារយៈពេល៧ថ្ងៃនឹងឡើងពី៦០ទៅ៧២ដុល្លារហើយមានសពុលភាព ៣០ថ្ងៃ៕
គ្រឹះ​ស្ថានអង្គរ​នឹង​​សម្រួល​តម្លៃ​ប័ណ្ណ​ទស្សនា​រមណីយ​ដ្ឋាន​អង្គ​រឲ្យ​​ទេស​ទេសចរ​អន្តរជាតិអាច​ទទួល​យក​

គ្រឹះ​ស្ថានអង្គរ​នឹង​​សម្រួល​តម្លៃ​ប័ណ្ណ​ទស្សនា​រមណីយ​ដ្ឋាន​អង្គ​រឲ្យ​​ទេស​ទេសចរ​អន្តរជាតិអាច​ទទួល​យក​

គ្រឹះ​ស្ថានអង្គរ​នឹង​​សម្រួល​តម្លៃ​ប័ណ្ណ​ទស្សនា​រមណីយ​ដ្ឋាន​អង្គ​រឲ្យ​​ទេស​ទេសចរ​អន្តរជាតិអាច​ទទួល​យក​
ប្រភព៖ kqube

  • គ្រឹះ​ស្ថានអង្គរ​នឹង​​សម្រួល​តម្លៃ​ប័ណ្ណ​ទស្សនា​រមណីយ​ដ្ឋាន​អង្គ​រឲ្យ​​ទេស​ទេសចរ​អន្តរជាតិអាច​ទទួល​យក​已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/10  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: