នាង គ្រី​ស្ទេ​ន ស្ទី​វ៉ាត កំពុង​តែមាន​ផែនការ​រៀបការ​

​នាង គ្រីស្ទី​ន ស្ទី​វ៉ាត (Kristen Stewart) គឺជា​តារា​ហូលីវូត​មួយរូប​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ល្បី​ថា កំពុង​តែមាន​ផែនការ​រៀបការ​។​