ភាពយន្ត​ភាគ​ខ្មែរ​៦​រឿង​មកពី​៥​ផលិតកម្ម នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​

ភ្នំពេញ ៖ ខ្សែភាពយន្ត​ភាគ​ខ្មែរ​ដែលមាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ប្រមាណ​៦​រឿង ស្ថិតក្រោម​ការផលិត​ពី​ផលិតកម្ម​៥ នឹងត្រូវ​ដាក់បញ្ចាំ​ង​ជា​ផ្លូវការ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍ PNN​ក្នុងពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខនេះ​។ ការប្រកាស​នេះ ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១០​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​នៅក្នុង​កម្មវិធី​សន្និសីទ​សម្ពោធ​ភាពយន្ត