មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

“Suicide Squad” ជា​ប្រភេទ​រឿង​បែប​វីរបុរស​ដែល​សរសេរ​​ពឹងផ្អែក​លើ​សៀវភៅត្លុក DC Comics។ ត្រឹម​សប្ដាហ៍​ដំបូង​នៃ​ការ​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​អាមេរិក​ខាងជើង​ភាពយន្ត​របស់​ផលិតកម្ម DC Entertainment​អាច​រក​ចំណូល​បាន​​​ច្រើន​សឹង​មិនគួរ​ឲ្យ​​ជឿ។

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

ក្នុង “Suicide Squad” មាន​ក្រុម​ភ្នាក់ងារ​សំងាត់​​រដ្ឋាភិបាល​​មួយ​ដឹង​នាំ​ដោយ  Amanda Waller បាន​ជ្រើសរើស​ក្រុម​ Supervillains ឲ្យ​ចេញ​ពី​គុក​ដើម្បី​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​បេសកកម្ម​កម្ចាត់​មនុស្ស​មិន​ល្អ ដើម្បី​ជួយ​ផែន​ដី។ ក្នុង​រឿង​នេះ​តួ​នីមួយ​ៗ​មាន​ការ​តុបតែង​ខ្លួន​ប្លែក​ៗ ហើយ​មាន​តួ​២​ដែល​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​គឺ Harley QuinnនិងThe Joker។ តោះ ពេល​នេះ​មើល​​​មុខ​ពិត​និង​ក្នុង​រឿង​​ទាំងអស់ មាន​ភាព​ខុសគ្នា​យ៉ាងណា?

 

១. Margot Robbie តួ Harley Quinn

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

២.Jared Leto តួ The Joker

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៣.Will Smith តួ Deadshot

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៤.Cara Delevingne តួ Enchantress

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៥.Jai Courtney តួ Boomerang

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៦.Adewale Akinnouye-Agbaje តួ Killer Croc

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៧.Jay Hernandez តួ Diablo

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៨.Viola Davis តួ Amanda Waller

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

៩.Karen Fukuhara តួ Katana

 

មើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែកមើល​មុខ​ពិត​តួ​អង្គ​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​រឿង “Suicide Squad” ពិត​ជា​ប្លែក

 

ចុចអាន៖១០​សន្លឹកពី​​សម្រស់​ប្លែក​គ្នា​ដាច់​របស់​​តួ​ស្រី​រឿង “Suicide Squad” ក្នុង​និង​ក្រៅ​រឿង

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ latimes

​​