អូស្ដ្រាលី​មិន​ព្រម​ពន្យល់​ថា​ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​ការ​អង្គការ​២​ចាត់​ចែង​ការ​ងារ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​តែ​ម្នាក់​នៅ​កម្ពុជា

ក្រសួង​អន្ដោ​ប្រវេសន៍​អូស្ដ្រាលី​បាន​បដិសេធ​មិន​ព្រម​ផ្ដល់​ការ​ពន្យល់​ថា ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ក្រសួង​សហការ​ជា​មួយ​នឹង​អង្គការ​ទី២​មួយ​ទៀត​ដើម្បី​ជួយ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​អូស្ដ្រាលី​នៅ​កោះ​ណារូ​ឲ្យ​ទៅ​តាំង​ទីលំនៅ​ថ្មី​នៅ​ប្រទេស​​កម្ពុជា នៅ​ពេល​ដែល​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​កម្មវិធី​នេះ​មាន​តែ​ជន​ភៀស​ខ្លួន​ម្នាក់​​ប៉ុណ្ណោះ​ចូល​រួម​នោះ។