ថៃ​គំរាម​បិទ Pokemon Go បើ​មិន​ឆ្លើយតប​សំណើ​ចង់បាន​

គណៈកម្មការ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ និង ទូរគមនាគមន៍​ជាតិ (​ហៅ​កាត់ NBTC) របស់​ប្រទេស​ថៃ បាន​គំរាម​បិទ​ហ្គេម Pokemon Go ក្នុងប្រទេស​ថៃ​ប្រសិនបើ​អ្នកបង្កើត​ហ្គេម​នេះ​មិន​សហការ​ដោយ​ដក​ទីតាំង​រសើប​សម្រាប់​ប្រមាញ់​សត្វ​ចេញពី​ហ្គេម​នោះទេ​។​