ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)

6 Videos


ពិតជាមានមនុស្សមិនតិចទេដែលបានស្តាប់ និង ទស្សនាបទចម្រៀង (ភូមិយើង) ដែលម្ចាស់ បទនេះគឺលោក កែវ ពន្លឺ ហើយថ្មីៗនេះលោកត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកដោយសារតែខុសច្បាប់ចរាចរ ណ៍ប៉ុន្តែលោកបែរជាសប្បាយចិត្តបង្ហោះក្នុងហ្វេសប៊ុកថាសំខាន់បានប៉ូលីសស្គាល់បទបុណ្យភូមិដែរ ។

ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)

លោក កែវ ពន្លឺ សមាជិកក្រុមក្មេងខ្មែរ ម្ចាស់បទ បុណ្យភូមិ បង្ហាញពីការ សប្បាយចិត្តនោះគឺ ដោយសារតែដឹងថាសូម្បី បងៗ ប៉ូលីសចរាចរណ៍ក៏គាត់ស្គាល់បទ បុណ្យភូមិ របស់ពួកគេ ដែលជាការ បង្ហាញអោយឃើញថា បទចម្រៀងមួយនេះល្បីមិនធម្មតាឡើយ ។

ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)

នៅលើបណ្តាញទាក់ទងសង្គម Facebook ជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពមួយប៉ុស្តិបង្ហាញ ពីភាពរីករាយជាមួយប៉ូលីសលោក កែវ ពន្លឺ បានសរសេររៀបរាប់ថា ៖ «ពូប៉ូលីសចាប់មិនសំខាន់ទេ សំខាន់គាត់ស្គាល់បទបុណ្យភូមិ» ។ អ្វីដែលចាការចាប់អារម្មណ៍គឺ រូបថតដែលពួកគេថតជាមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍ ទទួលបានការ ចុច Like យ៉ាងច្រើន ៕ ដេវីត

ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)

**ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូបទ «បុណ្យភូមិ» ទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នា

ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)ម្ចាស់​បទ «បុណ្យ​ភូមិ» ប៉ូលិស​ផាកពិ​ន័យ​​ក៏​នៅតែ​សប្បាយចិត្ត​ (មានវីដេអូ)