បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ

បុរសពីរនាក់នេះមកពីខេត្តមួយក្នុងប្រទេសចិន ហើយបានសហការគ្នាផលិតកង់ពីឫស្សី។ ពេលផលិតរួច ដើម្បីសាកល្បងពីកម្រិតគុណភាព ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានសាកជិះកង់ឫស្សីនោះចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូពីឆេងឌូ (Chengdu) ទៅឡាសា (Lhasa) ។

បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ

អាប៊ូ (Abu) បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែករចនានៅសាកលវិទ្យាល័យមួយ ហើយក៏បានបោះបង់ការងារដើម្បីមកចាប់ធ្វើអ្វីមួយតាមចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ ដោយសារតែបានទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរដែលចូលចិត្តផលិតកង់ជិះដោយខ្លួនឯង អាប៊ូ ក៏កើតគំនិតផលិតជាកង់ធ្វើពីឫស្សីឡើង ហើយក៏បានសហការគ្នាជាមួយនឹង ជែក (Jack) ដែលជាម្ចាស់ហាងលក់កង់។

បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ

កង់ឫស្សីរបស់ពួកគេក៏មើលទៅដូចជាកង់ធម្មតាឯទៀតដែរ ប្លែកតែត្រង់តួ និងចង្កូតធ្វើពីឫស្សីតែប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណើរការផលិតកង់ឫស្សីរបស់ពួកគេ៖

បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ

ប្រភព ៖ mohameas

  • បុរស​ពីរ​នាក់​សហការ​គ្នា​ផលិត​កង់​​ពី​​ឫស្សី ហើយ​ជិះ​សាក​ល្បង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ចម្ងាយ ២៥០០ គីឡូ已关闭评论
  • 2 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/12  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: