វីដេអូ Troll បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​ហួសចិត្ត និង​ខ្លោចចិត្ត​ស្ទើរ​ស្រក់​ទឹកភ្នែក​រវាង​ទស្សនិកជន និង​លោក​អូ​បា​ម៉ា ចំពោះ​សកម្មភាព Malia Obama

វីដេអូឃ្លីបនៃសកម្មភាពគួរឲ្យហួសចិត្តរបស់កូនស្រីប្រធានាធិបតី អូបាម៉ា ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជក់កញ្ឆា និងរាំច្រៀងយ៉ាងងប់ងល់នៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមួយ ដែលរហូតដល់ថ្នាក់លាត់សង្ខើញសំពត់បង្ហាញលីអូពណ៌ក្រហមទាំងកណ្តាលហ្វូង ល្បីសុះសាយពេញបណ្តាញសង្គមនាពេលថ្មីនេះ បាននាំឲ្យមានការកាត់តជាវីដេអូ Troll ។

នៅក្នុងវីដេអូ Troll នេះ អ្នកកាត់តបានជ្រើសរើសពីរូបភាពបង្ហាញពីទាំងអារម្មណ៍ហួសចិត្ត និងខកចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក រវាងទស្សនិកជន និងលោក អូបាម៉ា ចំពោះសកម្មភាពក្មេងស្រី Malia Obama ៕


Related Posts