តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក?

បឹងទឹកប្រៃដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកនៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកបានធ្វើឱ្យផ្អើលអស់បណ្តាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនស្តាក្រាម។ វាពិតជាមានពណ៌ផ្កាឈូកមែនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនពិបាកនឹងជឿថាវាគឺជាការពិត។ យ៉ាងណាមិញ វាគឺជាបឹងទឹកប្រៃដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិសុទ្ធសាធ ហើយក៏មានការពន្យល់ហេតុផលសមស្របផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ។

តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក?

បឹងទឹកប្រៃនេះមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិនេសាទ ឡាស ខូឡូរ៉ាដា (Las Coloradas) នៅឆ្នេរបែកខាងកើតនៃឧបទ្វីប យូខាតាន់ (Yucatán Peninsula) ក្នុងប្រទេសមុិកសិុក។ តោះទៅគយគន់បឹងទឹកប្រៃនេះទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោម៖

តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក? តើប្រិយមិត្តជឿទេថាមានបឹងពណ៌ផ្កាឈូក?

 

ប្រភព ៖ mohameas