៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

ជិត​ដល់​សមុទ្រ​ហើយ…! ជា​ពាក្យ​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​តែង​និយាយ​ទាំង​អារម្មណ៍​រំភើប មុន​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ​ដល់​ឆ្នេរ​ទាំង​ឡាយ​នៃ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ។ លើ​ដំណើរ​តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​ជាង ២០០​គីឡូម៉ែត្រ លោក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​បាន​ឆ្លង​កាត់​ទេសភាព​ស្រស់​ត្រកាល និង​ជំនោរ​ត្រជាក់​ធ្លាក់​មក​ពី​គ្រប់​ទិសទី។ ដើម្បី​ជា​ចំណី​ភ្នែក​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ Sabay បាន​ផ្ដិត​យក​រូប​ភាព​តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​៤ មក​បង្ហាញ។ បើ​បាន​ទៅ​លេង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កុំ​ភ្លេច​ឈប់​ថត​ជាមួយ​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត​ទាំង​នេះ​ណា!

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

៧​សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ស្រស់​ស្អាត តាម​ដង​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ៤ ​​

 

ទស្សនា​រូប​ភាព​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ Sabay៖ ចុច​ទីនេះ