អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន​នៅក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

ភ្នំពេញ​៖ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើង​បរិក្ខារ និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​ដើម្បី​បង្កលក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា បានប្រកាស ពី​ពេលវេលា​និង​ម៉ោង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១១​ដល់​ថ្ងៃទី​១៤​នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​ន