លោក ឆាំង យុ ហៅ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដក​ទីកន្លែង​គុក​ទួល​ស្លែង​ចេញ​ពី​ហ្គេម​ចល័ត​ Pokemon Go

បុគ្គលិក​ និង​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ទៅ​ទស្សនា​សារមន្ទីរ​គុក​ទួល​ស្លែង (ស-២១) ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​និយាយ​ថា ពួក​គេ​មាន​ក្ដី​រន្ធត់​នៅ​ពេល​ដែល​ឃើញ​ជន​ខ្លះ​លេង​ហ្គេម​ចល័ត​ Pokemon Go នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​សារមន្ទីរ​ដ៏ល្បី​មួយ​នេះ​។