មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

តារា Hollywood ​ដែល​ប្រិយមិត្ត​បាន​ឃើញ​តាម​រយៈ​ខ្សែ​ភាពយន្ដ​ល្បី​ៗ​នោះ សុទ្ធសឹង​តែ​មាន​រូបរាង​ស្រស់​សង្ហា សាច់​ដុំ​៦​កង់ ​មើល​ទៅ​ពិត​ជា​ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​ណាស់។ ចុះ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដែល​បាន​ឃើញ​រូប​ពួកគេ​នៅ​ពី​ក្មេង​ទេ? បើ​មិន​ទាន់​ដែល​ឃើញ តោះ​ទៅ​មើល​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

Joe Manganiello

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Channing Tatum

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Craig David

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Dwayne Johnson

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Ryan Reynolds

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Robert Downey Jr.

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

Matthew Lewis

 

មើល​មុខ​តារា Hollywood ​ពី​មុន​និង​បច្ចុប្បន្ន ​ខុស​គ្នា​យ៉ាង​ណា

 

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ