លោកយាយ ៨៥ ឆ្នាំ លើក​ទម្ងន់ ១០០ គីឡូ ងាយស្រួល​អី​យ៉ាងនេះ​! (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


លោកអ្នកនឹងដឹងថា មនុស្សយើងនៅពេលមានអាយុ ៧០ ឆ្នាំឡើងទៅហើយ ពិតជាមិនអាចលើករបស់អ្វីធ្ងន់បានឡើយ អ៊ីចឹងសូមទស្សនាឃ្លីបវីដេអូមួយនេះ នឹងឃើញលោកយាយ ឡូអ៊ីស អាយុ ៨៥ ឆ្នាំ ជនជាតិអាមេរិក លើកទម្ងន់ ១០០ គីឡូក្រាមបានយ៉ាងគ្មានបញ្ហា ។ តើគួរឱ្យសរសើរគាត់អត់? ៕ សូរ្យកាន្ត (កាពូក)