​ទាយ​មើល! ភេទ​ទី​៣ ​ថៃ ឡាវ ​ជប៉ុន ​មួយ​ណា​ស្អាត​ជាង​គេ?

នារីភេទទី៣ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សឹងតែកែកុនស្អាតដូចពិតៗទៅហើយ ខណៈដែលខ្លះទៀតនោះ បើមិនស្គាល់ប្រវត្តិគឺមិនដឹងថាជាភេទទី៣នោះទេ។ ខាងក្រោមនេះជាសម្រស់ភេទទី៣ ចំនួន៣ប្រទេសដែលមកពីថៃ ជប៉ុន និងឡាវ៖

១. ភេទទីបីជប៉ុន នាង Kayo Satoh


២. ភេទទីបីឡាវ នាង Piyada Inthavong

៣. ភេទទីបីថៃ នាង Nong Poy

ប្រភព៖ news.sabay


Related Posts