អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )

6 Videos


មិនដឹងថា មានមូលហេតុអ្វីនោះទេ បានជាកំលោះសង្ហា អ៊ុន សិទ្ធា ធ្លោយមាត់បបួលទឹម រដ្ឋា« ស៊ីគ្នាលេង»។ អ៊ុន សិទ្ធា និង ទឹម រដ្ឋា ជាតារា បង្ហាញម៉ូតនៅក្នុងក្រុម Cambodia Super Model តែមួយនិងមានអាជីពជាតារាភាពយន្តផងដែរ ។

អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )

ជាចៃដន្យ អ្នកទាំងពីរ ត្រូវបានលោកហ្វៃ សំអាង អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងកម្មវិធី Diamond Concert អញ្ជើញឲ្យមកធ្វើជាពិធីករ ពិធីការិនី ។ នៅពេលដែលឈប្រកៀកប្រកិតគ្នា ជាមួយ ទឹម រដ្ឋា នោះ មិនដឹងជា លោកអ៊ុន សិទ្ធា ក្តៅខ្លួនយ៉ាងណានោះទេ បានជាលោកជ្រុលធ្លោយមាត់និយាយបបួលទឹម រដ្ឋា «ស៊ីគ្នាលេង» ត្រង់ៗចំៗតែម្តង ។ ហាក់បីដូចជា ពុំមានការខ្មាស់អៀនឬក៏ខ្លាចក្រែងរអែងចិត្ត ទឹម រដ្ឋា អ្វីបន្តិចឡើយ ដោយលោកនិយាយ បែបលេង បន្លំមែន ។

អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )

សូមទស្សនាវីដេអូ លោកអ៊ុន សិទ្ធា បបួល ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នាលេង»តើទឹម រដ្ឋា ឆ្លើយតបទៅវិញ បែបណា?សូមទស្សនាទាងអស់គ្នា ៕ ហា នាង

អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )អ៊ុន សុទ្ធា បបួល​ ទឹម រដ្ឋា « ស៊ីគ្នា​លេង » ( មាន​វីដេអូ )