ស្វី​ស​៖ ​យ៉ាងហោច ៧​នាក់​របួស​ដោយ​ការវាយប្រហារ​ដោយ​កាំបិត​ក្នុង​រថភ្លើង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       August-14-2016, 12:16 am         206

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ស្វី​ស​៖ ​យ៉ាងហោច ៧​នាក់​របួស​ដោយ​ការវាយប្រហារ​ដោយ​កាំបិត​ក្នុង​រថភ្លើង​រូបភាព៖ AFP