ស្ទីល​ប្លែកៗ​របស់ ទឹម រដ្ឋា និង អេ​ឡិច ហ្សូ​រ៉ា ពិតជា​ទាក់ភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

6 Videos


ជួបជាមួយស្រីស្អាត ទឹម រដ្ឋានិងប្រុសសង្ហា អេឡិច ហ្សូរ៉ា ដែលជាតារាបង្ហាញម៉ូត បានបង្ហាញមុខក្នុងឋានៈជាពិធីករ ពិធីការិនី នៅក្នុងកម្មវិធី Diamond Concert របស់ស្ថានីទូរទស្សន៍អប្សារា។

ស្ទីល​ប្លែកៗ​របស់ ទឹម រដ្ឋា និង អេ​ឡិច ហ្សូ​រ៉ា ពិតជា​ទាក់ភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

តារាទាំងពីរដួងនេះ បានបង្ហាញស្ទីលថតរូបប្លែកៗគួរឲ្យស្ងើចសសើរ ព្រមទាំងទេពកោសល្យ ជាពិធីករ ពិធីការិនី មានសំនួនវោហារល្អនៅក្នុងកម្មវិធី Diamond Concert ។

ស្ទីល​ប្លែកៗ​របស់ ទឹម រដ្ឋា និង អេ​ឡិច ហ្សូ​រ៉ា ពិតជា​ទាក់ភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

សូមទស្សនា កម្សាន្តទាំងអស់គ្នា តើតារាបង្ហាញម៉ូតទាំងពីរគួរឲ្យស្រលាញ់និងចូលចិត្តយ៉ាងណាដែរ ? ៕             ហា នាង

ស្ទីល​ប្លែកៗ​របស់ ទឹម រដ្ឋា និង អេ​ឡិច ហ្សូ​រ៉ា ពិតជា​ទាក់ភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​

ស្ទីល​ប្លែកៗ​របស់ ទឹម រដ្ឋា និង អេ​ឡិច ហ្សូ​រ៉ា ពិតជា​ទាក់ភ្នែក (​មាន​វីដេអូ​)​