បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានព័ត៌មានជាច្រើនបានបង្ហោះតាមបណ្តាញសង្គមផ្សេងៗទាក់ទងនឹង iPhone ជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Apple ជុំវិញនឹងព័ត៌មាននេះដែរ កាលពីម្សិលមិញ គេហទំព័រ GSMarena បានបង្ហោះថា iPhone 7 ឆ្នាំ 2016 នេះ Apple កំពុងត្រៀមខ្លួនដាក់បង្ហាញរួចជាស្រេចនៅក្នុខែកញ្ញាខាងមុខនេះ។ iPhone 7 គេសង្តេតឃើញថា ពិតជាផ្តាច់ចោលនូវរ​ន្ធកាសទំហំ 3,5mm ដែលតែងតែបំពាក់នៅលើ iPhone ជំនាន់មុនៗ។

បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?
បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

Alleged iPhone 7 Plus

បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?
បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

Alleged iPhone 7 Plus

បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?
បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
បើ iPhone 7 ពណ៌ខ្មៅស្អាតម្លឹងៗ អ្នកណាដែលមិនចង់បាន?

ចុះថ្ងៃទី 14 ខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:30 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ