ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

6 Videos


ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកជាមនុស្សពូកែ អាចសង្កេតឃើញអ្វីដែលខុសប្រក្រតីបានងាយៗនោះ សូមមកចំណាយការគិតរបស់អ្នកលើរូបមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ ដែលវាទើបនឹងបង្ហាញខ្លួន កាលពីដើមខែសីហានេះ ។

រូបថតខាងក្រោមនេះអាចដកពិសោធបានថា អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់មាន ភាពប៉ិនប្រសប់ និង ពូកែក្នុងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាល ព្រោះមនុស្សភាគច្រើនលើពិភពលោកមិនអាច រកភាពមិនប្រក្រតីក្នុងរូបទាំងអស់នេះបានទេ ។

ចង់ដឹងថា អ្នកឆ្លាតវៃប៉ុណ្ណា សូមសាកល្បងមើលទាំងអស់គ្នា ឯចំលើយអ្នកនឹងអាចរកឃើញនៅខាងក្រោម ៖

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

 

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !

  • ល្បងប្រាជ្ញា ៖ តោះ ! រកកន្លែងខុសប្រក្រតីក្នុងរូបថតទាំងអស់នេះ !已关闭评论
  • 7 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/14  Category:សិល្បៈ
Tags: