ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

សុនខ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​​ កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ Instagram ដែល​មាន​អ្នក​ follow រហូត​ដល់ ៩៩០០០ នាក់។

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ម្ចាស់​សុនខ​​ ខាង​លើ​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា Chloe Kardoggian ដែល​នាង​មាន​អាយុ​ត្រឹម​តែ​១២​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ហើយ​អ្វី​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​នោះ​កុមារី​ដែល​មាន​ទី​លំនៅ​នៅ​ទីក្រុង​រូប​នេះ​តែង​តែ​តែង​ខ្លួន​ប្លែក​ៗ​​និង​ទាក់​ទាញ​ឲ្យ​កូន​ឆ្កែ​របស់​នាង​មុន​នឹង​បង្ហោះ​រូប​ចូល​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram។

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូប​ភាព​ខ្លះ​របស់​ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​​ដែល​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម៖

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ឆ្កែ​ខ្លួន​តូច​អណ្ដាត​ធំ​កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram

 

ប្រែ​សម្រួល៖ SAMEDY
ប្រភព៖ Dailymail​​