សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​

6 Videos


កាន់តែធំគឺកាន់តែគួរឱ្យស្រឡាញ់ ហើយពេលនេះតុបតែងខ្លួន និង ស្លៀកពាក់ដូចម្តាយទៀត កាន់តែទទួលបានភាពទាក់ទាញពីក្រសែភ្នែកមហាជន។ តើកូនស្រីតារាថៃណាខ្លះដែលកំពុងក្លាយជាទីចាប់អារម្មណរបស់ទស្សនិកជន ចុះមិត្តៗយល់ថា កូនស្រីរបស់តារាមួយណាដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់ជាងគេ?

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​
១ ប្អូនស្រី ម៉ាលីស
ជាក្មេងស្រីដែលទទួលបានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាង លោក ប៉រ ត្រីសៈឌី (Por Tridsadee) បានទទួលមរណភាព។ ទោះជាគ្មានឪពុកមើលថែរក្សា អ្នកនាង បូ បានបំពេញតួនាទីទាំងជាម្តាយ និង ឪពុក មើលថែកូនស្រីយ៉ាងពេញទំហឹង។

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​
២ ប្អូនស្រី ណៈដា
ជាកូនស្រីដ៏ឆ្លាតវៃរបស់នាង កុប ស៊ូវ៉ាវាន់ (Kob Suvanant) និង លោក ប្រូក ដានុផន (Brook Danuporn) ហើយដែលសំខាន់ប្អូនស្រី ណៈដា បានចូលហាត់រៀនរាំរបាំបាឡេ ធ្វើឱ្យ កុប ស៊ូវ៉ាវាន់ ពេញចិត្តពេញថ្លើមនិងកូនស្រីម្នាក់នេះយ៉ាងខ្លាំង។

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​
៣ ប្អូនស្រី ប៊ីណា
បើនិយាយពីប្អូនស្រី ប៊ីណា ដែលជាកូនស្រីរបស់តារាប្រុសលោក វើយ ប្រិយ៉ា និង អ្នកនាង ណាណា រ៉ៃប៊ីណា គឺប្រាកដជាធ្វើឱ្យពិភពសិល្បៈមានការចាប់អារម្មណ៍ភ្លាម ព្រោះអ្នកនាងកើតបានកូនម្តងគឺជាកូនភ្លោះ ហើយថែមទាំងស្រីមួយប្រុសមួយទៀត។ អ្វីដែលសំខាន់កូនអ្នកនាងពីរនាក់ចេះជួយទុក្ខធុរៈការងារផ្ទះរបស់ម្តាយយ៉ាងពេញទំហឹង។

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​
៤ ប្អូនស្រី និរីន
តួស្រីឆ្នាស់ដូចជាអ្នកនាង ណឹង បៈនីតា (Ning Panita) ដែលសម្តែងក្នុងរឿង «រយល្បិចស្នេហ៍កំណាច» (Roy Leh Sanae Rai) បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារ ជាពិសេសសម្រាប់កូនស្រីរបស់អ្នកនាង គឺចូលចិត្តតុបតែងកូនឱ្យមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងខ្លួន និង ធ្វើខ្លួនឃ្យូដឃ្យូដគួរឱ្យក្នាញ់។

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​
៥ ប្អូនស្រី ឡៃឡា
អ្នកនាង ផនឡា ថេឡឺរ (Paula Taylor) ដែលជាតួឯកស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ និង ខ្សែភាពយន្តភាគ ក៏មានប្អូនស្រី ឡៃឡា ទុកបង្អួតនឹងគេដែរ ហើយផ្សំនឹងអ្នកនាងជាតារាថៃកូនកាត់អង់គ្លេស ធ្វើឱ្យកូនស្រីរបស់អ្នកនាង គ្រាន់តែក្រឡេកមើលភ្លាម ក៏ដឹងដែរថាជាកូនកាត់៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​សម្រស់​កូនស្រី​តារា​ថៃ ៥ ដួង ដែល​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​របស់​មហា​ជន​