មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

6 Videos


បុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ឬហៅថា “Gay” កំពុងកើតមានច្រើននៅតាមបណ្តាប្រទេសនីមួយៗក្នុងនេះរាប់ទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ។ ចំពោះមូលហេតុដែលជំរុញធ្វើឱ្យបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះឃើញថាកើតមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងណាស់ ប៉ុន្តែ យ៉ាងណាក្នុងចំណោមនេះគេឃើញថា មានកត្តាធំៗ៥យ៉ាងដែលបានផ្លាស់ប្តូរបុរសឱ្យកើតសេចចក្តីស្នេហាវង្វេងភេទដូចគ្នាបែបនេះ ។

នេះជាមូលហេតុដែលជំរុញឱ្យបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយក្នុងនេះមានដូចជា ៖

១ – បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាBorn to be ( កើតមកដើម្បី ) ចូលចិត្តបុរសតាំងតែដឹងក្តីមកម្ល៉េះឃើញបុរសហើយតែងកើតនូវអារម្មណ៍ពេញចិត្ត ជ្រួលជ្រោមនិងចេះតែចង់នៅជិតក្បែរ ។

មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

២ – ត្រូវបានស្ត្រីបោកប្រាស់ហើយបានទៅធ្វើការពិភាក្សាជាមួយបុរសព្រោះថានៅពេលមានបញ្ហាអាចងាយយល់ចិត្តជាងស្ត្រី ។ ព្រោះតែការអាចស្តាប់និងយល់ចិត្តគ្នាច្រើនរឿងនេះដែរទើបទីបំផុតធ្វើឱ្យគេបានងាកចិត្តមកចូលចិត្តបុរសដូចគ្នាវិញ ។

មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

៣ – ជាប់ចិត្តដោយសារបានសាក ( ផ្លូវភេទ ) អ្វីៗជាមួយបុរសដូចគ្នា មានបុរសមកអង្វរករចង់សាក ចុងក្រោយក៏ញ៉ាមជាប់ចិត្ត ទីបំផុតក៏ផ្លាស់ប្តូរមកស្រឡាញ់បុរសដែលជាភេទដូចគ្នាវិញ ។

មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

៤ – ចូលចិត្តរូបរាងរបស់បុរស ហេតុនេះនៅពេលសម្លឹងកាន់តែច្រើនទៅក៏ចាប់ផ្តើមស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ថា ស្រឡាញ់ពេញចិត្តរូបរាងជាងស្ត្រី ។

មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

៥ – សភាពបរិយាកាសសង្គម និង ការមើលថែទាំរបស់ឪពុកម្តាយក្នុងគ្រួសារ និង ពិសេសនោះគឺការខ្វះគំរូដែលជាបុរសភេទ ៕

មូលហេតុ ៥ យ៉ាង ​ដែល​ជំរុញ​ឱ្យ​បុរស​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​

ដេប៉ូ  ( ធីនី )