កញ្ញា វីត វីត វិល​រក​ការសម្តែង ក្រោយ​ផ្អាក​ជាង​១០​ឆ្នាំ​

​ភ្នំពេញ ៖ ក្រោយ​បាត់​មុខ​ជាង​១០​ឆ្នាំ​ពិធី​ការិនី​រាង​ស្រ​ឡូ​នស​ម្តី​ផ្អែម កញ្ញា វីត វីត បានធ្វើ​ឱ្យគេ​ចាប់អារម្មណ៍​ជាថ្មី ជាមួយនឹង​ការប្រកាស​វិល​រក​ការសម្តែង​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​វិញ​។ តារា​ស្រី​រូបនេះ​នឹង​ក្លាយជា​តួអង្គ​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ភាគ​ថ្មី រឿង​”​យាយ​ស្ទាវ ចៅ​ស្ទើ​” របស់​ផលិតកម្ម SK