ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

“បាទ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​នេះ គឺ​ថា​ព្រលឹង​ខ្ញុំ​ចេញ​ពី​ខ្លួន​ម្ដង​ៗ​ហើយ” សម្ដី​របស់​លោក ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ក្រោយ​យក​ឈ្នះ​ភ្នំពេញ​ក្រោន​ដោយ​លទ្ធផល ៣-២ ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​ជាតិ។

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

 

បឹង​កេត​ទទួល​បាន​៣​ពិន្ទុ​បន្ថែម ​ហើយ​រក្សា​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១ ​ដដែល​ក្នុង​តារាង​លីគ​កំពូល​កម្ពុជា ខណៈ​ដែល​ការ​ប្រកួត​សល់​តែ​២​ប្រកួត​ទៀត​ប៉ុណ្ណោះ។ ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​នោះ​ដែរ លោក ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​និយាយ​ថា​នេះ​ជា​ប្រកួត​ស្វិតស្វាញ​មែនទែន ហើយ​អ្នក​គាំទ្រ​ក៏​ដឹង​ដែរ។ ភ្នំពេញ​ក្រោន​ជា​ក្រុម​ខ្លាំង​មួយ បើ​ទោះ​ជា​ពួកគេ​ប្រើ​យុវជន​ច្រើន​ក៏​ដោយ។ យ៉ាងណាមិញ ​ក្រុម​របស់​លោក​នៅ​តែ​រក្សា​ទម្រង់​លេង​បាន​ដដែល ហើយ​ចុង​បញ្ចប់​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដែល​លោក​ត្រូវ​ការ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​រូបភាព​នៃ​ការ​ប្រកួត​កាល​ពី​យប់មិញ​៖

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

 

ប្រាក់ សុវណ្ណារ៉ា ​ថា​ព្រលឹង​ចុង​សក់ ពេល​ក្រោន​បុក​ចុង​ម៉ោង​ម្ដង​ៗ

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ