ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

 
សប្ដាហ៍​ក្រោយ​នេះ ការ​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ចាប់​ដំណើរ​កា​រហើយ។ ដូច្នេះ ខាង​មន្ទីរ​អប់រំ​ខេត្ត​បាន​ប្រកាស​អំពី​ចំនួន​មណ្ឌល​ប្រលង​ និង បាន​ចេញ​តារាង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​រៀបរៀង​តាម​លំដាប់​អក្ខរក្រម​នាម​ត្រកូល​របស់​បេក្ខជន។

 
ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

 

លោក​ ប៊ុន ជុន អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​ប្រលង​មន្ទីរអប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា​ខេត្ត​តាកែវ ​ប្រាប់​ Sabayថា មណ្ឌល​ប្រលង​បាក់​ឌុប​ឆ្នាំនេះ​សរុប​មាន១៣ មណ្ឌល ដោយ​ចំនួន​សិស្ស​សរុប​មាន៨០៥៥នាក់។ ក្នុង​នោះ​ថ្នាក់​វិទ្យាសាស្ត្រ​មាន ១១មណ្ឌល និង វិទ្យាសាស្ត្រ​សង្គម​មានតែ​២មណ្ឌល​ប៉ុណ្ណោះ ។

 

លោក​បាន​អោយ​ដឹង​ទៀត​ថា មណ្ឌល​ប្រលង​ឆ្នាំនេះ​ កើន​លើស​ឆ្នាំទៅ១ណ្ឌ​ល។ ដោយ មណ្ឌល​ប្រលង​ទាំងនោះ​មាននៅ ស្រុក​ដូន​កែវ ៨មណ្ឌល ស្រុក​ទ្រាំង ២មណ្ឌល ស្រុក​ត្រាំកក់ ៣មណ្ឌល។

 

សូម​បេក្ខជន​ទាំងអស់​តាមដាន​ស្វែងយល់​តាម​តារាងបញ្ជី​ឈ្មោះ​រៀបរៀង​តាម​លំដាប់​អក្ខរក្រម​នាមត្រកូល​ដូចខាងក្រោម ៖

 
ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

 
ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

 
ឆ្នាំនេះ​ ប្រលង​បាក់​ឌុប​ខេត្ត​តាកែវ​មាន ១៣មណ្ឌល​ ភាគច្រើន​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត

 

អត្ថ​បទ៖ ជិន វេន

 

ចង់ក្លាយ​ជា​អ្នក​កាសែត​មហាជន សូមទំនាក់ទំនង

E: [email protected]
P: 077 777 463 / 099 588 880