អស់​ទាស់! iPhone 6s នៅ Smart ចាប់​ផ្ដើម​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា

Smart ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទូរ​គមនាគមន៍​តែ​មួយ​គត់​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ផ្ដាច់​មុខ​ក្នុង​ការ​លក់ iPhone ពី Apple ហើយ​ឥឡូវ​នេះ Smart នឹង​ផ្ដល់​នូវ​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​ក្នុង​ទីផ្សារ​កម្ពុជា។

 

អស់​ទាស់! iPhone 6s នៅ Smart ចាប់​ផ្ដើម​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា

 

ពី​មុន តម្លៃ iPhone 6s ចាប់​ផ្ដើម​ពី ៧៨៨ ដុល្លារ តែ​ឥឡូវ​នេះ​ចាប់​ផ្ដើម​ត្រឹម ៥៩៩ ដុល្លារ សម្រាប់ iPhone 6s 16GB ពោល​គឺ​តម្លៃ​ទាប​ជាង​គេ បើ​ធៀប​នឹង​ទីផ្សារ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ប្រហែល ៦៣០ ដុល្លារ។ ក្រៅ​ពី​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ iPhone 6s ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត រាល់​ការ​ទិញ iPhone 6s នៅ Smart Shop ណា​មួយ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​លេខ​ពិសេស​មួយ និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គម្រោង Power+ (ទិន្នន័យ 1GB, ផ្ញើ​សារ​ជា​អក្សរ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ដោយ​ឥត​កំណត់ និង ២៥០ នាទី​សម្រាប់​ខល​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ) រៀង​រាល់​សប្ដាហ៍​រយៈ​ពេល ២៤ សប្តាហ៍។

 

អស់​ទាស់! iPhone 6s នៅ Smart ចាប់​ផ្ដើម​លក់​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​នៅ​កម្ពុជា

 

ចាំ​អី​ទៀត! សូម​មក​ទទួល​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ល្អ​បំផុត​នេះ​នៅ​គ្រប់​ហាង Smart Shop!

 

អត្ថបទ៖ ពាណិជ្ជកម្ម