មិនបាច់​ស្ទួ​ច​ទេ​! ខ្ញុំ​ក៏​អាច​ឡើង​ជិះឡាន​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង​ដែរ​ណា៎​

ដោយសារតែផ្លូវធ្វើដំណើរត្រូវប្រើពេលវេលាយូរ ម្ចាស់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា បានសម្រេចចិត្តជួលរថយន្តគេ ដឹកដំរីរបស់គាត់ទៅកាន់លំនៅដ្ឋានវិញ ។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ម្ចាស់រូបនោះបានបញ្ជាឲ្យដំរីឡើងជិះរថយន្តតាមសម្រួល និងពុំធ្វើឲ្យវាមានការពិបាកអ្វីនោះឡើយ ចេះណាស់!!! ៕


Related Posts