ផលិតកម្ម Galaxy សម្រិតសម្រាំង​ឈុត​ឆាក​ដោយ​មិន​ចម្លង​ពី​គេ​ក្នុង​រឿង​ដំបូង​របស់ខ្លួន​

dnt-news : ​រឿង​”​កំពូល​ល្ងង់​នៅ​អាស៊ី​” ដែលជា​រឿង​ប្រភេទ​កំប្លែង​ជា​វណ្ណ​កម្ម​ដំបូង​នៅក្នុង​ផលិតកម្ម Galaxy មានការ​ចូលរួម​សម្ដែង​ពី​តារា​ជាច្រើន​ដូចជា​នាយ​ពែ​កមី នាយ​គ្រឿន នាយ​កណ្ដុរ លោក​ម៉ា​រ៉ា ប៊ុណ្ណា និង​តួឯក​ស្រី​គឺ​កញ្ញា អា​វី​យ៉ា រួម​នឹង​តារា​សម្ដែង​ដទៃទៀត​ជាច្រើន នឹង​លេច​វត្ដ​មាននៅ​ក្នុង​រោង