ប្តឹង​ម្តាយ​ដែល​បណ្តោយ​ឲ្យ​កូនប្រុស​វាយ​ទារក​ខ្លួន​ស្លាប់​

​ម្តាយ​ម្នាក់​ដែលមាន​អាយុ​៦២​ឆ្នាំ រស់នៅ​រដ្ឋ Florida ត្រូវបាន​ប្តឹង​ពីបទ​មនុស្សឃាត​បន្ទាប់​ពី​សមត្ថកិច្ច​បាន​និយាយថា​កូនប្រុស​អាយុ​៦​ឆ្នាំ​របស់​អ្នកស្រី​បាន​វាយ​ទៅកាន់​ប្អូនស្រី​ដែល​ទើបតែ​កើត​របស់ខ្លួន​ស្លាប់​នៅក្នុង​ឡាន ពេលដែល​អ្នកស្រី​បានចេញ​ទៅយក​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ជួសជុល​។