៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

ទិដ្ឋភាព​បៃតង​ខ្ចី​អម​សង​ខាង​ផ្លូវ​នៅ​រដូវ​វស្សា បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខេត្ត​រតនគិរី​មាន​សម្រស់​កាន់​តែ​ស្រស់​ស្អាត ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ចូល​ចិត្ត​ជីវិត​បែប​ផ្សង​ព្រេង ឲ្យ​ធ្វើ​ដំណើរ​លើ​វិថី​ដែល​កាច់កុង​តាម​សណ្ឋាន​ដី​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ស្ងប់​ស្ងាត់។ ភ្លេច​ខ្លួន​នឹង​ទេសភាព​ដ៏​ប្លែក​ភ្នែក​មិន​យូរ​ប៉ុន្មាន អ្នក​នឹង​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ដល់​ក្រុង​បានលុង រួម​ទាំង​តំបន់​ទេសចរណ៍​ជា​ច្រើន​ទៀត ដូច​ជា​បឹង​យក្សឡោម​ដែល​ល្បី​ឈ្មោះ​ជា​យូរ​មក​ហើយ។

 

ទស្សនា​កម្រង​រូប​ភាព​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ខាង​ក្រោម៖

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

៨​សន្លឹក​បង្ហាញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​ស្រស់​ត្រកាល នៃ​ខេត្ត​រតនគិរី

 

រូបភាព៖ ផ្ដល់​ឲ្យ