“តាសុខ កំពូល​អ្នក​បក​ប្រែ​អង់គ្លេស” រឿង​កំប្លែង​ខ្លី​ពី​ឌីជេ អាចារ្យ​ធំ

មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​វោហារស័ព្ទ​តាម​រយៈ​បទ​ចម្រៀង Rap និង​ជា​សកម្មជន​សប្បុរសធម៌​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ឌីជេ អាចារ្យ​ធំ ក៏​មាន​សមត្ថភាព​អាចនិយាយ​រឿង​កំប្លែង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រិយមិត្ត​ផ្ទុះ​សំណើច​បាន​ដែរ។ តោះ! ទស្សនា​រឿង “តាសុខ កំពូល​អ្នក​បក​ប្រែ​ភាសា​អង់គ្លេស” របស់​តារា​ចម្រៀង Rap រូប​នេះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖