បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )

6 Videos


ហេតុការដ៏រន្ធត់មួយថ្វីបើបានកើតឡើងកាលពី ៧ ខែមុនយ៉ាងណាក្ដីក៏រឿងនេះនៅតែមានភាពល្បីខ្ទរខ្ទារ និង ដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍អ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម facebook ជានិច្ច ។

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )

ហេតុការដ៏ព្រឺរោមនេះដែរបានកើតឡើងនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដោយបុរសជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ជាអ្នកជួបផ្ទាល់ក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងបំពេញការងារតែម្នាក់ឯង ។ តើនេះជាសកម្មភាពរបស់ខ្មោចឬ ? វាពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ដែលកៅអីត្រូវបន្លាស់ទីដោយខ្លួនឯង និង ក្រដាស់ត្រូវរសាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយពីលើតុទាំងដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើសោះ ។

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )

យោងតាមវីដេអូឃ្លីបដែលទទួលបានពី CCTV បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា បុរសម្នាក់កំពុងតែបំពេញការងារតែម្នាក់ឯង ស្រាប់តែពេលនោះកៅអី និង ក្រដាស់ ត្រូវបានរប៉ាត់រប៉ាយហាក់ដូចជាមានមនុស្សកំពុងបញ្ចេញកំហឹងដាក់បុរសម្នាក់នោះយ៉ាងច្នោះដែរ ។

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )

ខាងក្រោមនេះ គឺជាវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពដ៏ចម្លែកនេះ ហើយយោងតាមសកម្មភាពដែលបានរៀបរាប់ ក៏ដូចជាបង្ហាញក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះដែរត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយចំនួនធំសន្និដ្ឋានថា ជាទង្វើរបស់ខ្មោច ៕

(ប្រភព៖ ស្ដម) កុសល

បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ខ្មោច​អុកឡុក​ក្នុងកំឡុងពេល​បំពេញការងារ​ក្នុង​ការិយាល័យ​តែម្នាក់ឯង ( មាន​វីដេអូ )