ចុះ​អី​ក៏​ហ៊ានៗ​យ៉ាងនេះ​! (​អ្នក​បេះដូង​ខ្សោយ​ហាម​ទស្សនា​)

វាពិតជារឿងមួយដែលកម្រមានមនុស្សណា ហ៊ាន និងអាចធ្វើបានឡើយ ជាមួយទិដ្ឋភាពដ៏សែនស្រៀវស្ញើប ដែលមនុស្សនៅក្នុងឃ្លីបនេះ យកជីវិតមកប្រឡែងលេងជាមួយ “ល្បែង” ដ៏គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបែបនេះ ។

ប៉ុន្តែ ពួកគេធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗគ្នានៅលើពិភពលោក ព្រឺខ្ញាកឆ្អឹងខ្នងស្ទើគាំងបេះដូង ក៏អាស្រ័យដោយសារពួកគេជាមនុស្សមានស្មារតីរឹងមាំដ៏ហ៊ាន និងបានហ្វឹកហាត់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងបំផុត ៕

សូមកុំយកតម្រាបតាម !!


Related Posts