មេដឹកនាំ​កម្ពុជា​បង្ហាញ​នូវ​ការ​គាំទ្រ​រឹង​មាំ​ចំពោះ​ទំនាក់​ទំនង​សហប្រតិបត្ដិការ​ទ្វេភាគី​ជា​មួយ​អូស្ដ្រាលី​

នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ការ​គាំទ្រ​រឹង​មាំ​​ចំពោះ​ទំនាក់​ទំនង​កិច្ច​សហប្រតិបត្ដិការ​ជា​មួយ​ប្រទេស​អូស្ដ្រាលី​ក្រោម​​កម្មវិធី​ថ្មី​ New Colombo Plan ​របស់​អូស្ដ្រាលី​ដែល​បញ្ជូន​និស្សិត​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ទៅ​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។