នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​

    ​តើ​អ្នក​ដាក់​លេខ​សម្ងាត់​ជា Pattern ហើយ​ភ្លេច​វា​មែន​ទេ​?

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​របៀប​ដោះ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​បំផុត​មិនបាច់​ទៅរក​ជាង​ដោះ​សោ​ទេ​។​

​    ​១. ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​ប៊ូ​តុង​បិទ ហើយ​ពេលនោះ​វា​នឹង​លោត​មី​នុយ​ឱ្យ​ជ្រើសរើស​ចុច​ពាក្យ Power Off ។​

នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​​    ​២. នៅពេល​វារ​លត់​ហើយ​សូម​ចុច​ប៊ូ​តុង​បី​ដើម្បី​ចូលទៅ​កាន់ Recovery Mode​។ អ្នក​ត្រូវ​ចុច​ប៊ូ​តុង Volume Up, Power និង ប៊ូ​តុង Home ក្នុងពេល​ដំណើរ​គ្នា​រហូតដល់​តែ​វា​ចេញ​ផ្ទាំង Recovery Mode មក​។​

នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​​    ​៣. សូម​ជ្រើសរើស​យកពាក្យ Wipe data/factory reset បន្ទាប់មក​ចុច​ប៊ូ​តុង Power ដើម្បី​ជ្រើសរើស​។ នៅពេល​ចុច​រួច​វា នឹង​ចេញ​ផ្ទាំង​មួយទៀត​ដើម្បីឱ្យ​យើង​ជ្រើសរើស​ពាក្យ Yes ឬក៏ No ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​ចុច​ពាក្យ Yes ។​

នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​​    ​៤. ពេល​ចុច​ហើយ សូម​ជ្រើសរើស​ពាក្យ Reboot System now ពេលចេញ​មកវិញ Pattern នឹង​បាត់​ដោយ​ខ្លួន​វា​ហើយ​៕

នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​

  • នេះ​ជា​ល្បិច ដោះ​សោ​ទូរស័ព្ទ ដែល​ចាក់​ជា Pattern! ចង់​ចាក់​របៀប​ម៉េច​ក៏​នៅតែ​ដោះ​បាន​已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/16  Category:បច្ចេកវិទ្យា
Tags: