ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

6 Videos


បន្ទាប់ពីតារាចម្រៀង និង សម្ដែងតៃវ៉ាន់លោក ស៊ូ សាវធាន ( Ken Chu ) ប្រកាសថ្ងៃរៀបការជាក់លាក់ជាមួយប្រពន្ធនាង ហាន វេនវេន ( Han Wenwen ) រួចមក ស្រាប់តែពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់បានបង្ហាញរូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹកដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេជាច្រើនចង់ឃើញឆាប់ៗនូវពិធីមង្គល់ការរបស់គូស្នេហ៍ខាងលើនេះ ។

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

តាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមកបានឲ្យដឹងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្រុសស្អាតសមាជិកក្រុម F4 លោក ស៊ូ សាវធាន និង នាង ហាន វេនវេន នឹងប្រព្រឹត្តិឡើងនៅលើកោះមួយកន្លែងក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ។

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតចំនួន ៨ សន្លឹកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោក លោក ស៊ូ សាវធាន និង នាង ហាន វេនវេន ដែលកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ៕

(ប្រភព ៖ ឡូលីប៉ប) កុសល

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​

ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​ធ្លាយ​រូបថត Pre-wedding ៨ សន្លឹក របស់​សមាជិក F4 ស៊ី មិន​