ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ!

ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចន្លោះពីខែកក្កដា ទៅខែសីហា ប្រទេសជប៉ុនតែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្កាឈូករ័ត្ន។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ អ្នកចូលរួមនឹងអាចមើលឃើញនូវទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ផ្កាឈូករ័ត្ន។

ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ!

នៅក្នុងកសិដ្ឋានផ្កា សេរ៉ាកូហ្គិន ណូជី (Serakogen Noji) ក្នុងទីប្រជុំជន សេរ៉ា (Sera) គឺជាកន្លែងដែលពិធីបុណ្យតែងតែត្រូវបានប្រារព្ធរាល់ឆ្នាំ។ អ្នកចូលរួមនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដើរកម្សាន្តតាមជួរនីមួយៗនៃដើមផ្កាឈូករ័ត្ន ថតរូប ទទួលទានអាហារជាមួយគ្នា និងទិញផលិតផលធ្វើពីផ្កាឈូករ័ត្នផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលបង្ហាញពីទេសភាពដ៏អស្ចារ្យនៃពិធីបុណ្យផ្កាឈូករ័ត្ន៖

ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ! ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ!

ប្រភព ៖ mohameas

  • ទិដ្ឋ​ភាព​ពិធី​បុណ្យ​ផ្កា​ឈូក​រ័ត្ន​នៅ​ជប៉ុនពិត​ជា​ស្រស់​ស្អាត​ដល់​ហើយ!已关闭评论
  • 18 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/08/16  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: