គ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស (Technical Support)

Company

Ocean Technology

  

type

Others

Industry

Information Technology

employees

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Technician

Hiring

Industry

Information Technology

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English--
Fair   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-17-2016

Closing Date

Aug-26-2016
 
  - ភេទប្រុស។
- ជានិសិ្សតដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី1ឡើងឬក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ជំនាញពត៌មានវិទ្យា ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន បើចេះភាសាផ្សេងទៀតកាន់តែប្រសើរ។
- ជំនាញកុំព្យូទ័រ (Microsoft Words, Excel, Power Point, Photoshop, Internet and e-mail)។
- មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងផ្នែក Network ។
- មានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារកាន់តែប្រសើរ។
- មានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់។
- ចង់រៀននូវអ្វីដែលថ្មីដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាGPS ។

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter មកក្រុមហ៊ុនអូសិនថេកណឡជី ដែលមានអាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម។ អាទិភាពសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យមុន។ ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែសីហា ឆ្នាំ2016។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

016-800-123/069-519-550

Email

[email protected]

Website

http://www.ocean-tech.biz

Address

#88, St. 468, (South of Toul Tom Pong Market), Sangkat Toul Tom Pong I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.