ក្នុង​ខែកក្កដា រដ្ឋ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ជិត ១២៦ លាន​ដុល្លារ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       August-17-2016, 10:19 am         290

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ក្នុង​ខែកក្កដា រដ្ឋ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ជិត ១២៦ លាន​ដុល្លារ​